Kundomdömen

Håkan Lundgren, Tornhagsskolan Linköping

“Mycket positivt

Eleverna i bakre halvan av salen har nytta av detta, och jag själv! Saknar ljudutjämning i de andra klassrummen”

Lärare Noretskolan:

“Eleverna har lättare att koncentrera sig när anläggningen är på. Det har blivit lugnare i klassrummet och jag behöver inte upprepa så som tidigare. För elev med särskilda behov gör den stor nytta, behov av särskild hänsyn för denna elev är nu mindre än tidigare och jag känner mig säkrare på att eleven hör vad jag säger”

Anette Granbom, Morkarlebyskolan:

“Det bästa som hänt mig under alla mina år som lärare. Varje kväll efter skolan känner jag mig piggare än tidigare. Dessutom är jag aldrig trött i rösten längre. Samtidigt som det blivit tystare i klassen så har elevernas redovisningar blivit bättre”

Anders Kronberg

Rektor Anders Kronberg berättar att det nu finns sex inköpta apparater med ljudutjämning på skolan, förhoppningen är att de på sikt ska finnas i alla klassrum.

Anna Carin Wallin, hörselpedagog elevhälsoenheten Mora:

“Lärarnas röster sparas, alla i klassrummet hör och arbetsron ökar vilket uppfyller läroplanens mål och arbetsmiljölagens krav”

Madlen Andersson, Konsultativa stödet Linköping kommun.

“Ljudutjämningssytem möjliggör inkludering i en klass för elever som har olika utmaningar i skolan. Det handlar om elever med koncentrationssvårigheter, andraspråksinlärningselever men även för elever med hörselnedsättning som både med och utan hörapparat kan dra nytta av systemet. Idag kan man koppla upp en hörappart på systemet och på så sätt dra nytta av ett redan befintligt system. Systemet är hållbart och enkelt att både installera och använda”

Ulf Ekvall, musik- och medielärare på Desideria gymnasiesärskolan i Visby.

“Vi har köpt in ljudutjämning och använder det mestadels i musikundervisningen. Det är suveränt att kunna ha en trådlös handmikrofon till de som vill sjunga solo, samt att lärare eller en elev kan ha den lilla lätta miken om halsen. Vi har en blind flicka som är helt klockren på att sjunga men med väldigt svag röst, och hon blommar upp och får med sig många av de andra med sitt fina sjungande.

Vi har också använt systemet i en hörsal med hundra personer och också där fungerade det perfekt, med publik mikrofon och allt.

Det märkligaste jag ändå noterat är att det fungerade vid en stor samling i en lokal som är väldigt bred, Rektor stod vid ena långsidan och högtalaren vid ena kortsidan och alla hörde perfekt! Snacka om en ren fröjd för en luttrad musiklärare som har släpat ljudutrustning och trasslat med sladdar under eoner av tid..!”