Redport AB är ett företag från Kungälv och har sedan starten 2007 levererat ljudutjämningssystem till skolor och kommuner. Våra ljudutjämningssystem finns idag i klassrum runt om i hela landet, de används dagligen för alla elever i klassen ska få en förbättrad studiemiljö.

Fördelar med ljudutjämning

Låt inte dessa vanliga hinder komma i vägen för lärande

Klassrumsljud
Buller kan bestå av: Trafikbuller, möbelskrap, korridorsljud
Mask
Masker anstränger lärarens röst och elevens förmåga att lyssna.
Distans
Tal blir tystare över avstånd. Elever längst bort från läraren får bara halva ljudstyrkan.
Hörselnedsättning
Lätt hörselnedsättning är ganska vanligt och kan vara t.ex öroninflammationer och förkylningar.
Rectangle-70.png

Tydligheten lider av buller.

Bakgrundsljud skymmer ofta de mjuka konsonantljuden och lämnar “luckor” i tal och förståelse

Engagera hela klassen i lärandet

En liten mikrofon bärs av läraren förbättrar
spridningen av ljud och optimerar hela
klassrummets förmåga att höra och förstå.

Öka eleverna deltagande

När en elevs röst hörs av kamrater och lärare får de färdighheter och självförtroende för att möta och bemästra framtida utmaniningar och ansvar.

Förstärk lärarens förmåga att få kontakt med eleverna

Tydlig och jämn distribution av allt ljud genom att integreras sömlöst med bärbara datorer, skärmar, A/V-system mm.

Bättre arbetsmiljö I klassrummen

En lärares röst bör vara 9-15 dB högre än bakgrundsljudet i rummet för att kunna uppfattas felfritt

Bakgrundsljud består av:

  • Trafikbuller, möbelskrap
  •  Elever som talar med varandra
  • Apparater som är på
  • Korridorsljud

Detta har en tendens att eskalera genom att läraren höjer rösten för att höras och då höjer eleverna sina. osv. (lombardeffekten).
Elever som hör och är avslappnade skapar ingen lombardeffekt vilket sänker bullernivån i klassrummet och förbättrar därmed också koncentrationen och arbetsmiljön.

Förbättrat studieresultat för alla

+ Ju längre eleven sitter från läraren, desto sämre kan eleven uppfatta alla ord och måste anstränga sig för att höra.

+ Elever som hör behöver inte anstränga sig för att höra.

+ De är mera avslappnade och orkar koncentrera sig på undervisningen.

+ Tester har visat att redan inom ett år kan en 7-10% förbättring av studieresultat påvisas vid användning av ljudutjämning.

Ljud med full räckvidd, enkel takinstallation

Se fler videor

Kontakta oss