Fördelar:

– Alla hör läraren lika bra
– Lugnare arbetsmiljö
– Ökad koncentration
– Bättre studieresultat
– Läraren sparar sin röst
– Förmånligt pris
– 5 års garanti

Redcat: Sann innovation för ljud i klassrum

Vi levererar högteknologiska ljudutjämningssystem för skolor och möteslokaler. Den naturliga rösten sprids jämnt över hela rummet, så att alla hör lika bra oberoende av var man sitter. Detta förbättrar studieresultatet, ökar lugnet i klassrummet och minskar röstproblemen för lärare.